2D bouwtekeningen omzetten naar 3D BIM

2D bouwtekeningen omzetten naar 3D BIM

Bestaande bouwtekeningen

In veel gevallen zijn de bouwtekeningen van bestaand vastgoed afdrukken of 2D digitale tekenbestanden, bijvoorbeeld in DWG (AutoCad). Deze 2D bouwtekeningen bevatten natuurlijk de benodigde informatie en met aanvullende gegevens / software is alle data voor het gebouwbeheer aanwezig. Het actueel houden van de bouwtekeningen en het verwerken van mutaties kost echter veel tijd. Vaak zijn verbouwingen niet geheel verwerkt in overzichtstekeningen en bestaat een dossier uit een verzameling losse, onsamenhangende tekeningen.

2D bouwtekeningen omzetten naar 3D BIM

Het kan nu beter! Door het digitaliseren van de 2D bouwtekeningen naar 3D BIM zijn alle gegevens direct beschikbaar uit het gebouwmodel. Hierdoor kunnen gegevens veel sneller en nauwkeuriger worden opgevraagd dan bij de 2D bouwtekeningen. Mutaties worden maar één keer doorgevoerd. Meerjarenonderhoudsplannen en technisch beheer is vanuit BIM eenduidig te coördineren. Energieprestaties berekenen voor het opwaarderen van de energielabels zijn rechtstreeks van uit het model te berekenen. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van het gebruik van BIM in bestaand vastgoed. Omdat BIM nog relatief nieuw is zullen de mogelijkheden in de toekomst nog verder ontwikkelen. De 2D bouwtekeningen omzetten naar 3D BIM geeft gelijktijdig de gelegenheid om het gebouwdossier op te schonen en te completeren.

LOD (level of detail)

Het detailniveau (LOD) van de 3D BIM modellen kan worden aangepast naar het gewenst niveau afhankelijk van het gebruik. Hoe gedetailleerder het model hoe meer variabele beschikbaar om te filteren. Van kozijnafmetingen tot cilindernummer of  van verhuurbare vloeroppervlak naar vloerafwerking. Met de juiste opbouw van de modellen is alles zowel per woning als per blok te specificeren.

Wat kunnen wij voor u doen

2BIM kan uw bestaande 2D bouwtekeningen omzetten naar 3D BIM. Geheel naar uw wens kan het model worden opgebouwd.  Wilt u meer weten over onze diensten met betrekking tot het digitaliseren van 2D bouwtekeningen naar 3D BIM. Neem dan hier contact met ons op of bel 071 331 60 37.

2D bouwtekeningen omzetten naar 3D BIM