bouwkundig advies- en tekenbureau b.v.
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Wat is een omgevingsvergunning

Wie vroeger ging bouwen of verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Voor verbouw bijvoorbeeld een sloopvergunning, bouwvergunning en een eventuele milieuvergunning. Om de aanvraagprocedure eenvoudiger te maken, zijn de vergunningen samengevoegd tot 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Één vergunning voor bouwen, milieu en ruimte.

Vergunningsvrij of omgevingsvergunning

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor bouw of verbouw. Bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud zoals schilderwerk of gevelonderhoud, mits het gebouw geen monument is. Of als u een kleine uitbouw of dakkapel aan de achterkant van uw woning wil bouwen.  Of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn kunt u checken via de vergunningscheck site www.omgevingsloket.nl maar u kunt natuurlijk ook bij ons terecht. Ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek voldoen. Ook dient uw bouwwerk constructief in orde te zijn.

Andere activiteiten omgevingsvergunning

Mogelijk is er voor een bouwplan geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig maar wel een omgevingsvergunning voor een andere activiteit. Bijvoorbeeld voor strijdigheid met het bestemmingsplan of het bouwen in een dijkzone. In dit geval dient u dan toch een omgevingsvergunning aan te vragen.

Overleg met gemeente en buren

Heeft u bouw- of verbouwplannen dan kunt u veelal bij uw gemeente terecht om duidelijkheid te krijgen in de te nemen procedure. De gemeente kan dan ook aangeven wat eventueel de benodigde stukken zijn die u bij een aanvraag dient aan te leveren. Naast overleg met de gemeente is het ook raadzaam om uw buren van uw plannen op de hoogte te stellen. Vaak kan met een beetje communicatie en eventueel een kleine aanpassing een hoop ongenoegen en lange bezwaarprocedures worden voorkomen.

Wat kunnen wij voor u doen

Heeft u bouw of verbouwplannen en wilt u graag advies, begeleiding of geheel ontzorgt worden neem dan hier contact met ons op of bel 071 331 60 37. Mocht u echter alleen bouwkundige tekeningen nodig hebben dan verzorgen wij die natuurlijk ook graag.

omgevingsvergunning