bouwkundig advies- en tekenbureau b.v.
BIM = Building Information Modeling
BIM = Building Information Modeling

BIM = Building Information Modeling

Wat is BIM

BIM staat voor Building Information Model, of – Modelling. In het Nederlands ook vaak vertaald als Bouwwerk Informatie Model, of – Modelleren. Het idee achter BIM is om alle informatie van een bouwwerk in een digitaal 3D model (database) te stoppen. Het voordeel is dat vanuit het model dan ook eenvoudiger en correcter data kan worden opgevraagd. Uit het model kunnen naast tekeningen bijvoorbeeld ook begrotingen, constructieberekeningen of energieprestaties worden gehaald.

OpenBIM / IFC

OpenBIM of eigenlijk OpenSoucre BIM gaat uit van een software onafhankelijk model. Zowel de architecten, constructeur, tekenbureau en calculatie kunnen met hun eigen gespecialiseerde software blijven werken. Alle modelinformatie wordt volgens een vaste systematiek, IFC (Industry Foundation Classes) ,in een database opgeslagen. Omdat IFC een open standaard is en voor iedereen beschikbaar kan hiermee soepel informatie worden uitgewisseld. Lees meer over openBIM.

Standaard / Norm

Inmiddels ontstaan er verschillende standaarden / normen waarin de omgang met BIM wordt omschreven. Zeker bij contractvorming en uitwisseling van de modellen is het van belang dat een ieder weet wat hij krijgt. In deze normen staat onder meer welke informatie er per projectfase aanwezig dient te zijn in het model en hoe gedetailleerd de informatie moet zijn. Dit wordt aangegeven door middel van LOD (Levels Of Detail).

Wat doen wij met BIM

2BIM werkt voornamelijk met OpenBIM, dit om de samenwerking met andere partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tevens levert BIM ook een grote bijdrage aan de communicatie met onze opdrachtgevers. Met actuele 3D tekeningen en interactieve modellen is voor iedereen goed zichtbaar te maken hoe een gebouw in elkaar zit en waar mogelijke knelpunten liggen. Tevens is het mogelijk verschillende modellen met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld het bouwkundige model met het model van een constructeur of installateur. Hierdoor komen conflicten tussen de modellen in een vroeg stadium al aan het licht.

BIM = Building Information Modeling